ARBETE & FÖRETAGANDE


Fria Stockholmare vill:

  • Förenkla registreringen av företag. Förkorta processen och slopa avgiften vid registrering hos Bolagsverket. En avgift för namnskydd räcker.

  • Sänka gränsen för lägsta tillåtna aktiekapital vid registrering av aktiebolag till 10 000 kronor.

  • Att hemlösa och socialt utsatta ska få arbeta upp ett basbelopp skattefritt.

  • Slopa kravet på uppehållstillstånd för gästforskare. De ska istället beviljas uppehållsrätt under vistelseperioden via ett snabbspår i migrationsprocessen.

  • Kraftigt öka byggandet av bostäder och infrastruktur. En proaktiv och hållbar stadsutveckling genererar tillväxt.

  • Förbättra länken mellan avslutade studier och arbetsliv genom att främja exempelvis lärlings- och praktikjobb. Därtill ska den arbetsplatsförlagda praktiken för dem med eftergymnasial examen utökas.

  • Sänka och införa enhetliga momssatser på all turistverksamhet.

  • Främja grön skatteväxling. Sänka skatten på arbete och höja den på det som anses skadligt för miljön.

  • Införa en lokalnorm för nyproduktion och slopa krav på bygglov vid omvandling till publik lokal i befintliga byggnader.

  • Tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker.