BARN


Fria Stockholmare vill:

  • Garantera en god luftkvalitet i förskolorna.

  • Stimulera nyfikenhet genom att uppmuntra till fler besök på kultur- och näringslivsinstitutioner, museer och arkiv.

  • Satsa på läsning och läsförståelse redan i förskolan.

  • Främja alternativen inom barnomsorgen.

  • Bestraffa brott mot barn hårdare än idag.