CYKEL


Fria Stockholmare vill:

  • Återinföra ett system för låd- och lånecyklar och göra dessa tillgängliga i hela kommunen.

  • Kraftigt bygga ut cykelinfrastruktur värd namnet. Cykelbanor ska ligga upphöjda, jämsides med trottoaren, inte mellan trafikerad gata och parkerade bilar. Cykelnätet ska givetvis vara sammanhängande i hela kommunen.

  • Tydligt separera cykelinfrastrukturen från övriga vägar och gångbanor.

  • Installera fler cykelställ.

  • Rensa bort cykelvraken.

  • Förbättra möjligheten att färdas med cykel i hela kollektivtrafiken.

  • Installera fler servicestationer, och fler laddstationer för elcyklar.