CYKEL


Fria Stockholmare vill:

  • Utöka antalet lånecyklar i hela kommunen.

  • Göra det smidigare att hyra lånecyklar med SL Access-kortet.

  • Införa ett 1- respektive 5-dagarskort för lånecyklarna.

  • Göra det möjligt att löpande utöka tidsintervallet för lånecyklarna.

  • Installera fler cykelställ.

  • Rensa bort cykelvraken.

  • Kraftigt bygga ut cykelinfrastruktur värd namnet. Cykelbanor ska ligga upphöjda, jämsides med trottoaren, inte mellan trafikerad gata och parkerade bilar. Cykelnätet ska givetvis vara sammanhängande i hela Stockholms stad.

  • Förbättra möjligheten att färdas med cykel i hela kollektivtrafiken.

  • Tydligt separera cykelinfrastrukturen från övriga vägar och gångbanor.

  • Anlägga och utveckla sammanhängande stråk och gatunät i hela kommunen.