FORSKNING


Fria Stockholmare vill:

  • Utveckla och höja anslagen till Stockholms stads Innovationsstipendium.

  • Bygga fler och större studentstadsdelar, forskningskluster och industrisektorer i hela Stockholmsregionen.

  • Underlätta för fler utländska skolor och forskningsinstitutioner att etablera sig i Stockholm.

  • Slopa skatt på donationer till forskning.