INFRASTRUKTUR


Fria Stockholmare vill:

  • Färdigställa Stockholms ringled genom att bygga Österbron. Väl anpassad för kollektiv-, cykel- och gångtrafikanter.

  • Bygga fler broar för bättre infrastrukturförbindelser i Stockholmsregionen och minskad sårbarhet i trafiknätet.

  • Ändra Centralbrons karaktär.

  • Gräva ned kraft- och elledningar. Det frigör dyrbar mark för välbehövd stadsutveckling.

  • Bygga linbanor på lämpliga platser i Stockholm.

  • Utveckla den vattenburna infrastrukturen.

  • Bygga ut tunnelbanan med fler linjer än vad som är föreslaget idag.

  • Utveckla Arlanda till Nordens främsta flygplats och ett naturligt nav för långdistansflyg.

  • Avveckla Bromma flygplats till förmån för urban stadsutveckling. En ny regionalflygplats kan etableras vid Södertörn.