KOLLEKTIVTRAFIK


Fria Stockholmare vill:

  • Utveckla och modernisera tunnelbanan. Flertalet stationer är i stort behov av ett rejält samtida ansiktslyft. Vi vill se förnyad konst, fler handelsytor samt förbättrad tillgänglighet både ovan och under jord.

  • Anlägga fler tunnelbaneuppgångar.

  • Förbättra möjligheten att färdas med cykel i hela kollektivtrafiken.

  • Genomföra större, men genomtänkta, satsningar på spårburen kollektivtrafik i Väster- och Söderort.

  • Inrätta ordentliga busskurer på samtliga hållplatser.

  • Utveckla den vattenburna kollektivtrafiken.

  • Öppna upp Värtabanan för persontrafik.

  • Utveckla spårförbindelserna till Arlanda och Skavsta.

  • Bygga linbanor på lämpliga platser i Stockholm.