KULTUR


Fria Stockholmare vill:

 • Att de kommunala bibliotek- och museiverksamheterna är öppna veckans alla dagar och att öppettiderna utökas.

 • Fria de privata bibliotek- och museiverksamheterna från moms.

 • Höja avgifterna för försenad inlämning och försvunnen/förstörd media på biblioteken.

 • Utveckla interaktiv inlärning på museerna.

 • Upplåta fler platser för skulpturer och konstverk i hela kommunen.

 • Utveckla södra Djurgården till Nordens kultur- och vetenskapsnav.

 • Slopa avgifterna för användandet av offentlig plats.

 • Upplåta fler platser och ytor för spontankultur. Det kan exempelvis gälla paviljonger på torg, amfiteatrar i parker, utvalda ytor för musikanter i kollektivtrafiken och större musikscener i bergutrymmen.

 • Slopa skatt på donationer till kulturföreningar och kulturinstitutioner.

 • Etablera fler nöjesstråk i hela kommunen, med gott om klubblokaler och musikscener för ett brett och aktivt nattliv.

 • Främja fler småkreatörer.