KULTUR


Fria Stockholmare vill:

  • Att de kommunala bibliotek- och museiverksamheterna är öppna veckans alla dagar och att öppettiderna utökas.

  • Fria de privata bibliotek- och museiverksamheterna från moms.

  • Höja avgifterna för försenad inlämning och försvunnen/förstörd media på biblioteken.

  • Digitalt tillgängliggöra kommunens bibliotek och arkiv.

  • Utveckla interaktiv inlärning på museerna.

  • Upplåta fler platser för skulpturer och konstverk i hela kommunen.

  • Utveckla Djurgården till Nordens kultur- och vetenskapsnav.

  • Slopa avgifterna för användandet av offentlig plats.

  • Upplåta fler platser och ytor för spontankultur. Allt från små scener på torg och i parker till ytor för musikanter i kollektivtrafiken.

  • Slopa skatt på donationer till kulturföreningar och kulturinstitutioner.