Därför behöver Stockholm ett riktigt stadsparti

Allt levande på planeten behöver en biotop för att frodas. Staden är människans självskapade biotop. Precis som vi måste värna alla växters och djurs biotoper, måste vi även värna vår egen. Denna uppgift har dock misskötts i årtionden. Fria Stockholmare anser att stadspolitiken varit alltför undermålig och ofta direkt fientlig.

I årtionden har Stockholm tillåtits glesas ut. Detta har bland annat medfört astronomiska kostnader för ny infrastruktur och dess underhåll. Samtidigt har man slösat bort den täta och funktionsblandade stadens potential: ekonomisk, social och kulturell dynamik samt, inte minst, dess stora ekologiska fördelar. Fria Stockholmare finns till för att ta tillvara och förädla dessa förspillda resurser.

Staden kan ses som en organism, som måste få näring och energi för att överleva. Energin i en stad består av stadsbornas arbete, kreativitet, sociala liv och deras framtidstro. Vår uppgift är att tillgodose medborgarna med de bästa förutsättningar. Detta gör vi genom att bygga ett tätt, sammanhållet och funktionsblandat Stockholm.

Stockholms styrka är dess mångfald. Stadslivet och stadens åtråvärda förtjänster ska få nyttjas av alla oavsett bakgrund eller ekonomi. Vår biotop, staden, måste alltså vårdas bättre än hittills. Kommande generationer ska också kunna leva och verka i Stockholm. Det är vårt ansvar. Vi vill inte neka eller förhindra att framtidens fria stockholmare också får åtnjuta stadens privilegier – för staden tillhör alla!

Fria Stockholmare är stadspartiet Sveriges huvudstad så väl behöver. Låt oss göra Stockholm till världens bästa stad!

Erika Lockne, Fria Stockholmare
Oscar Freyre, Fria Stockholmare
Pawel Flato, Fria Stockholmare
Per Vrethem, Fria Stockholmare
Theodor Smart Randquist, Fria Stockholmare