Fria Stockholmare vill bygga cykelinfrastruktur värd namnet

Fria Stockholmare vill att kommunen, tillsammans med staten och landstinget, en gång för alla bygger cykelinfrastruktur värd namnet.

Stockholm har goda förutsättningar att bli en ledande cykelstad i världen, men mycket ska till för att vi över huvud taget ska kunna börja mäta oss med föregångsstäder som Köpenhamn och Amsterdam. Politiskt knussel leder oftast till halvdana och i vissa fall direkt farliga cykelbanor att färdas på. Cykelbanorna ska istället utformas så att de ligger upphöjda, jämsides med trottoaren, och inte mellan trafikerad gata och parkerade bilar. Därtill ska  de vara tillräckligt breda och tydligt separerade från övriga vägar och gångbanor. Det ska också vara enkelt att kunna färdas med cykel i kollektivtrafiken.

Fria Stockholmare har en särskild utformad cykelpolitik för att få fler att cykla i ett sammanhängande cykelnät i Stockholm. Vi vill följande:

  • Utöka antalet lånecyklar i hela kommunen, särskilt i ytterstaden.

  • Göra det möjligt att hyra lånecyklar med SL Access-kortet.

  • Införa ett 1- respektive 5-dagarskort för lånecyklarna.

  • Göra det möjligt att löpande utöka tidsintervallet för lånecyklarna.

  • Installera fler cykelställ.

  • Rensa bort cykelvraken.

  • Förbättra möjligheten att färdas med cykel i hela kollektivtrafiken.

  • Tydligt separera cykelinfrastrukturen från övriga vägar och gångbanor.

  • Anlägga och utveckla ett sammanhängande cykelnät i hela kommunen, utan barriärer.

- Någon ordentlig cykelinfrastruktur finns inte i Stockholm idag. De resurser som behövts för att angöra ett sammanhängande cykelnät med breda och säkra cykelbanor har gång på gång kompromissats bort. Ett helhetstänk är vad som behövs och den nödvändiga, men dyra, investeringen måste få komma till. De enorma samhällsvinsterna avseende miljö, hälsa och ekonomi väger snabbt upp den ekonomiska satsningen. Efter valet den 9 september vill vi påbörja bygget av cykelinfrastruktur värd namnet, säger Theodor Smart Randquist, Partiordförande, Fria Stockholmare.

- Som inbiten cyklist oavsett årstid och väder vet jag precis hur viktigt det är med säkra och sammanhängande cykelbanor som tar dig från punkt A till B utan orimliga barriärer. Ett par år i Nederländerna har lärt mig se till många praktiska lösningar på det vi kan uppfatta som utmanande här i Stockholm. Vårt mål är att du enkelt ska kunna ta dig genom länet med en och samma cykel, men då måste också kollektivtrafiken utvecklas så att det alltid finns möjlighet att färdas med den. Det gäller för alla kollektivtrafikslag, säger Per Vrethem, Vice Partiordförande, Fria Stockholmare.