FS: Avskaffa partistödet - stärk de förtroendevalda

En till dags dato aldrig sinande godispåse för partierna hemmahörande i kommunfullmäktige stavas partistöd. Det utgörs de facto av två delar: grundstöd per parti och partistöd per mandat. Bara för 2018 budgeteras partiernas sparbössor över 42 miljoner skattekronor, uträknat på hela mandatperioden 2014-2018 har stockholmarna skänkt partierna närapå 170 miljoner kronor. En mycket generös påse.

Varje stockholmare ska dock ha klart för sig att det kommunala partistödet inte på något sätt är en förutsättning för att hålla igång det politiska maskineriet. Det finns nämligen ännu en gottepåse, en bra mycket större och godare. Den innehåller budgeteringen för kommunens rotlar och respektive partikansli, och har sedan mandatperioden inleddes alltjämnt motsvarat en summa över 100 miljoner kronor per år. Givetvis ska kommunens politiska organ och partiernas kanslier tilldelas tillräckligt med resurser för att åstadkomma bästa tänkbara arbete, men tillräckligt ska inte vara synonymt med överflöd.

Fria Stockholmare föreslår att grundstödet avskaffas och att partistödet per mandat sänks och omfördelas direkt till förtroendevalda fullmäktigeledamöter i form av nytt årsarvode. I samma veva gör vi oss kvitt allt vad övriga arvoden, representation och IT-stöd heter. Partier som får lämna stadshuset ska heller inte erhålla partistöd.

Så ger vi de förtroendevalda mer makt gentemot partiorganen samtidigt som vi gör besparingar på tiotals miljoner kronor - varje år. När dessa pengar istället kan läggas på satsningar som kommer stockholmarna till gagn har vi också låtit dem smaka få på godispåsen som de själva köpt.

Fria Stockholmare är inte de första att föreslå det kommunala partistödets avskaffande, men vi ska se till att bli de sista.

Theodor Smart Randquist (Partiordförande, Fria Stockholmare)

Per Vrethem (Vice partiordförande, Fria Stockholmare)