PARKER & TORG


Fria Stockholmare vill:

  • Förbättra tillgängligheten. Framkomliga, tydliga och säkra gångvägar för barnvagnar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Ingen yta får vara otillgänglig.

  • Plantera fler träd och rabatter längs med gator och torg i hela kommunen.

  • Upplåta fler platser för skulpturer och konstverk i hela kommunen.

  • Inrätta en parkförvaltning med helhetsansvar för skötsel och utveckling av parker och torg i hela kommunen.

  • Utveckla döda ytor till torg, planteringar och stadsodlingar, och namnge dessa efter betydande personer.

  • Rensa bort sly och snåriga buskage.

  • Underlätta för fler brukaravtal och bättre engagera stockholmarna när parker och torg utvecklas.

  • Upplåta fler kioskplatser. För ökad företagsamhet och ett mer levande Stockholm.

  • Upphäva lagen om Nationalstadsparken. Stockholms stad och berörda grannkommuner ska gemensamt utveckla parkens framtid.