OM PARTIET

 

Fria Stockholmare är ett lokalt, frihetligt och stadsvänligt parti som kandiderar till kommunfullmäktige i Stockholms stad.

Vår största politiska ambition är att skapa och upprätthålla ett mer levande, urbant och hållbart Stockholm. Vi vill att den klassiska stenstaden med sina slutna kvarter, finmaskiga fastighetsindelning och blandade upplåtelseformer ska tillämpas också utanför Stockholms innerstad. Slopat byggkrångel, fri höjdsättning, införandet av en lokalnorm och etablering av riktiga stadsparker istället för gräsbeklädda blåshål är endast ett par av de många politiska förslag vi därtill vill förverkliga.

Individens frihet och dennes okränkbarhet står alltid i centrum. Vi motsätter oss all form av diskriminering och vill verka för att Stockholm blir en tillgänglig stad för alla som bor, verkar och vistas här.

Vi betackar oss intolerans och bakåtsträvande ideologier. Tvärtom är vi framstegsvänliga och övertygade om att utveckling inom stadsplanering, forskning, utbildning, ekonomi etc. oavkortat leder till ett bättre liv i en bättre huvudstad.

Fria Stockholmare vill också bekämpa korruption, maktmissbruk och slöseri med skattemedel. Våra förtroendevalda ska alltid rösta med väljarnas mandat i ryggen och verka för att valplattformen realiseras.


FÖRETRÄDARE

Theodor Smart Randquist, Partiordförande.jpg

Theodor Smart Randquist, 27

Partiordförande och partiets grundare. Brinner för en levande och urban huvudstad där ingen stockholmare hålls tillbaka av system, förordningar och reaktionär dogmatism.

Bor: Vasastan

Sysselsättning: Producent

Twitter: @TheoStockholm

Mail: theo.smart@friastockholmare.se

Mobil: +46 76-870 13 68

Fria Stockholmare är det mest stadsvänliga partiet i det här valet. Vi vågar på allvar trycka på för en riktig urban omsvängning i stadsutvecklingsfrågor och kommer inte vika oss en tum för bakåtsträvande nej-sägare.
Per Vrethem, Vice partiordförande.jpg

PER VRETHEM, 46

Vice partiordförande och idéspruta. Vill se fler nöjesstråk och en cykelinfrastruktur värd namnet i ett pulserande Stockholm som aldrig sover.

Bor: Kungsholmen

Sysselsättning: Egenföretagare, rätts- och beteendevetare

Twitter: @Pertianen

Mail: per.vrethem@friastockholmare.se

Mobil: +46 76-046 99 09

Individens frihet och dennes okränkbarhet står alltid i centrum. Vi motsätter oss all form av diskriminering och utestängande åtgärder. Fria Stockholmare vill istället verka för att Stockholm blir en tillgänglig stad för precis alla som bor, verkar och vistas här.

KONTAKTA OSS

Namn *
Namn