OM PARTIET

 

Fria Stockholmare är ett lokalt, frihetligt och stadsvänligt parti som kandiderar till kommunfullmäktige i Stockholms stad.

Vår största politiska ambition är att skapa och upprätthålla ett mer levande och urbant Stockholm för alla, och tillgodose en stadsutveckling som är socialt, ekonomiskt, kulturellt och ekologiskt hållbar.

Vi vill att den klassiska stenstaden med sina slutna kvarter, finmaskiga fastighetsindelning och blandade upplåtelseformer ska tillämpas också utanför Stockholms innerstad. Slopat byggkrångel, fri höjdsättning, införandet av en lokalnorm och etablering av riktiga stadsparker istället för gräsbeklädda blåshål är endast ett par av de många politiska förslag vi vill förverkliga.

Individens frihet och dennes okränkbarhet står alltid i centrum. Vi motsätter oss all form av diskriminering och vill verka för att Stockholm blir en tillgänglig stad för alla som bor, verkar och vistas här.

Vi betackar oss intolerans och bakåtsträvande ideologier. Vi är framstegsvänliga och övertygade om att evidensbaserad utveckling inom stadsplanering, forskning, utbildning, ekonomi etc. oavkortat leder till ett bättre liv i en bättre huvudstad.

Fria Stockholmare vill också bekämpa korruption, maktmissbruk och slöseri med skattemedel. Våra förtroendevalda ska alltid rösta med väljarnas mandat i ryggen och verka för att valplattformen realiseras.


KONTAKTA OSS

Namn *
Namn