RENHÅLLNING & ÅTERVINNING


Fria Stockholmare vill:

  • Kraftigt höja anslagen för städning och renhållning i hela kommunen.

  • Införa mobila renhållningsenheter som är aktiva dygnet runt.

  • Förbättra källsorteringen i fastigheterna.

  • Verka för att panten höjs.

  • Rensa bort cykelvraken.

  • Avlägsna nuvarande återvinningsbehållare längs gator och torg och bygga nya, lokala återvinningscentraler.

  • Sanera Stockholms vatten från metaller, mikroplaster och annat skräp som förorenar vårt dricksvatten.

  • Kraftigt höja böterna för nedskräpning.