SÄKERHET


Fria Stockholmare vill:

  • Etablera poliskiosker (likt japanska kōban) på strategiskt utvalda platser.

  • Förbättra den lokalpolisiära närvaron efter nederländsk modell.

  • Motverka populistisk massövervakning.

  • Utöka det ekonomiska stödet till föreningar som aktivt motverkar våld och brott.

  • Rensa bort otrygga slyområden och snåriga buskage.

  • Kraftigt förbättra belysningen i samtliga stadsdelar.