STÄDNING & ÅTERVINNING


Fria Stockholmare vill:

  • Kraftigt höja anslagen för städning och renhållning i hela kommunen.

  • Införa mobila renhållningsenheter som är aktiva dygnet runt.

  • Förbättra källsorteringen och återvinningsmöjligheterna i bostäderna.

  • Förbättra återvinningen av textilier.

  • Verka för att panten höjs.

  • Rensa bort cykelvraken.

  • Avlägsna nuvarande återvinningsbehållare längs gator och torg och bygga nya, lokala återvinningscentraler.

  • Sanera Stockholms vatten från metaller och mikroplaster.

  • Kraftigt höja böterna för nedskräpning.