STADSMILJÖ


Fria Stockholmare vill:

 • Utöka antalet gröna tak och takparker.

 • Plantera fler träd och rabatter längs med gator och torg i hela kommunen.

 • Förbjuda snötippning i Stockholms vatten.

 • Förbättra återvinningen i fastigheterna.

 • Omvandla refuger till oaser, och slyområden till parker.

 • Förädla innergårdarna. Kommunen ska gemensamt med fastighetsägarna aktivt arbeta för att skapa grönare och skönare innergårdar.

 • Bygga fler självförsörjande byggnader. Solpaneler, vindkraft och andra energikällor bör integreras i såväl nya som äldre byggnader.

 • Etablera mer handel och service på tunnelbanestationerna. Exploatera knutpunkter/nav.

 • Sanera Gamla stan. Stockholms stad ska, i gemenskap med fastighetsägarna, länsstyrelsen, staten och EU enas om en upprustningsplan för Gamla stan. I samma veva bör endast kollektiv- och nyttotrafik tillåtas på Skeppsbron.

 • Lysa upp hela Stockholm. Genom att lysa upp byggnader, broar och viadukter med noggrant utformade ljuskällor framhäver vi arkitekturen samtidigt som tryggheten ökar avsevärt. Därtill behöver befintlig gatubelysning uppdateras.

 • Sätta varierad färg på Stockholm. Det finns dessvärre alldeles för mycket av grått, vitt och svart i Stockholm. Det är dags att göra upp med den paletten och istället efterfråga byggnader i klarare och varmare färger.

 • Upplåta fler kioskplatser. För ökad företagsamhet och ett mer levande Stockholm.

 • Slopa avgifterna för uteserveringar.

 • Däcka över och etablera mer handel och kultur vid Sergels torg.

 • Främja fler muralmålningar och offentlig konst i stadsrummet.

 • Förnya, och förbättra, gatubeläggningen längs med större stråk och offentliga ytor.

 • Etablera fler nöjesstråk i hela kommunen, med gott om klubblokaler och musikscener för ett brett och aktivt nattliv.

 • Utveckla fler verksamheter längs med Stockholms kajer, och i Stockholms vattenspegel. Därtill ska fler kajer, boardwalks och vattennära promenadstråk byggas.