TRAFIK & PARKERING


Fria Stockholmare vill:

  • Införa fler gångfartsgator i hela kommunen.

  • Reparera och bättre underhålla Stockholms gatunät.

  • Kommunalisera den statliga trängselskatten.

  • Befria Befria taxi, färdtjänst, bussar och registrerade bilpool-fordon från trängselskatt.

  • Slopa undantaget från skatteplikt för diplomatfordon.

  • Bygga fler och större underjordiska garage.

  • Avskaffa parkeringsnormen.

  • Höja parkeringsböterna.