TRAFIK & PARKERING


Fria Stockholmare vill:

 • Sänka hastigheten på fler stadsgator.

 • Reparera och bättre underhålla Stockholms gatunät.

 • Kommunalisera den statliga trängselskatten.

 • Befria taxi, färdtjänst, bussar och registrerade bilpool-fordon från trängselskatt.

 • Slopa undantaget från skatteplikt för diplomatfordon.

 • Bygga fler och större underjordiska garage.

 • Avskaffa parkeringsnormen.

 • Höja parkeringsböterna.

 • Slopa boendeparkeringen.

 • Avgiftsbelägga gatuparkeringen i hela kommunen.

 • Införa en enhetlig trängselskatt som tas ut året runt.