TURISM


Fria Stockholmare vill:

  • Tillsätta ett turistborgarråd med helhetsansvar.

  • Utveckla Arlanda till Nordens främsta flygplats och ett naturligt nav för långdistansflyg.

  • Döpa om Arlanda efter betydande och internationellt känd svensk personlighet.

  • Utöka skyltningen av kartor i hela kommunen.

  • Reformera turistmomsen. Sänka och införa enhetliga momssatser på all turistverksamhet.