UTBILDNING


Fria Stockholmare vill:

  • Garantera en god luftkvalitet i skolorna.

  • Digitalisera skolbiblioteken.

  • Utöka antalet idrottstimmar i skolan.

  • Stimulera nyfikenheten genom att uppmuntra till fler besök på kultur- och näringslivsinstitutioner, museer och arkiv.

  • Förstärka länken mellan eftergymnasiala utbildningar/annan högre utbildning och arbetsmarknaden. Det är mycket viktigt att få in en fot på arbetsmarknaden redan under studietiden.

  • Att specialistutbildningar leds och sponsras av arbetsgivaren som en arbetsplatsförlagd vidareutbildning.

  • Införa lärlingsjobb med arbetsplatsförlagd utbildning.

  • Påbörja studierna av B-språk vid ett tidigare skede än idag.

  • Införa entreprenörskap och programmering som obligatoriska kurser i gymnasieskolorna.

  • Införa fördjupad vardagsjuridik och ekonomi i hemkunskapen.